Blog

Joodse invloeden in de Marokkaanse muziekgeschiedenis

Door Soliman Dahdouh
Joodse muziek
Marokko kent vanwege haar culturele diversiteit en verscheidenheid heel wat verschillende muziekinvloeden die muziekgenres deden ontstaan die tegenwoordig een volwaardige plaats in de rijke Marokkaanse muzikale cultuur innemen.
Reizen jullie mee doorheen het prachtige Marokko?
Hier gaan we…..

Vandaag leggen we de focus op de joods-Marokkaanse muziek. Een prachtig repertoire dat inherent is aan de veelzijdige Marokkaanse identiteit. Marokkaanse joden hebben in velerlei opzichten een uitgesproken stempel gedrukt op de Marokkaanse cultuur: op de muziek, de keuken en bepaalde ambachten. In Israël vormen de Marokkaanse joden de grootste Arabische gemeenschap, van wie de band met hun thuisland nog ijzersterk is. Marokko telt ook heel wat synagogen, heilige joodse graven en joodse rechtbanken. In vele Marokkaanse steden wonen de Marokkaanse joden bij elkaar in de zogenaamde ‘mellah’, de joodse wijk. Ze hebben er zelfbestuur en mogen hun godsdienst vrij belijden.

Als ik al één persoon zou moeten noemen die me de joods-Marokkaanse muziek heeft leren kennen, dan is dat zonder enige twijfel Zohra El Fassiya. Een paar eeuwen geleden werden gedichten enkel door mannen gezongen. Ze waren soms erotisch getint, maar hadden ook een maatschappelijk draagvlak. Zohra El Fassiya was de eerste vrouw die het bekende nummer ‘Haka mama’ zong.

De joods-Marokkaanse muziek is zeer sterk beïnvloed door het erfgoed dat de Moren hebben achtergelaten. De muziekstijl ontstond in Marokko nadat de moslims en joden uit Zuid-Spanje werden verdreven.

Het jodendom is onlosmakelijk verbonden met de ziel van Marokko. Een deel van Marokko is joods en het jodendom krijgt er een volwaardige plaats. 

 

Wie is Soliman?

Soliman is actief als maatschappelijk werker voor HUBBIE. HUBBIE biedt residentiële en ambulante hulpverlening aan volwassen mensen met een beperking. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger bij vzw ‘Papy Booom’, waarvan hij medeoprichter is. Het is een vzw die opkomt voor Brusselse senioren en hun een stem en de nodige zichtbaarheid tracht te geven in de samenleving. Verder is hij actief in verschillende mensenrechtenorganisaties in Brussel, waar hij als actieve burger een steentje tracht bij te dragen aan een betere en rechtvaardigere samenleving.

Zijn hobby’s? Zang, dans en schrijven. Hij zingt dolgraag en neemt deel aan heel wat danslessen. Schrijven werkt voor hem bevrijdend en verzacht volgens hem het hart en de ziel.

    Image removed.

Volg meer nieuws via