Ons team

Ons team bestaat uit 4 vaste medewerkers. Mehdi Maréchal, de coördinator van Darna, staat in voor het dagelijks bestuur.  Alaïdine Lazhar, staat in voor productie en techniek. Leïla El-Mahi, verantwoordelijke communicatie & media, verzorgt de intern en extern communicatie. Naïma Bentayeb, medewerker onthaal en vrijwilligers verzorgt het goede verloop van onze evenementen, het onthaal en beheert de poel vrijwilligers. Daarnaast werken wij samen met een team van ambassadeurs, vrijwilligers en freelancers die fungeren als klankbord voor de artistieke werking en culturele trajecten van Darna.

Mehdi

 

Mehdi Maréchal

Coördinator

 Als coördinator beheer ik de partnerschappen, stimuleer ik de samenwerking met verenigingen en steun ik de bestaande talenten en culturele praktijken binnen de Marokkanse diaspora overal in Vlaanderen. Ik sta ook in  voor de programmatie en samen met mijn team ontwikkel ik de identiteit van Darna, dat een open huis wil zijn en een uitstalraam voor de Marokkaanse kunst en cultuur.
 

Leila

 

Leïla El-Mahi

Verantwoordelijke communicatie & media

                                                        Hallo iedereen,

Mijn taak bij  Darna is de activiteiten van Darna, een mooi Marokkaans-Vlaams samenwerkingsproject, onder de aandacht te brengen via de sociale netwerken, via de website, maar ook via ontmoetingen en partnerschappen. Voor mij is cultuur een gemeenschappelijke geschiedenis die we delen, de uitdrukking van de emoties van een beschaving. Darna heeft het geluk zich op het kruispunt van twee rijke en mooie werelden te bevinden. Een reis. Ik hoop dat velen van jullie deze reis met ons zullen maken.

Mehdi

Alaïdine Lazhar

Medewerker productie & techniek


 

Welkom iedereen, voor alles wat met logistiek te maken heeft-de installatie van onze tentoonstelligen en concerten, en de organisatie van de komst van de artiesten- kun je bij mij terecht. Met Darna zal ik de jonge talenten ook de kans geven hun demo's op te nemen in onze toekomstige studio. Als muziekliefhebber ligt dit project me na aan het hart, want ik heb zelf gedurende 10 jaar artiesten gesteund in mijn studio te Gent. Voor mij helpt Darna artiesten in de kijker te plaatsen die niet over de middelen beschikken om dat zelf te doen, en om de diversiteit van muziekgenres te vertegenwoordigen. 

 

Mehdi

Naïma Bentayeb

Medewerker onthaal en vrijwilligers 


 

Mijn taak is de artiesten in onze lokalen te ontvangen. Ik ga ook op zoek naar gemotiveerde medewerkers die een handje willen toesteken op onze grote evenementen. Voor mij is Darna een ontmoetingsplaats, een plek om samen te leven en de Marokaanse en Vlaamse cultuur te promoteren. Een nieuwe visie, een nieuwe artistieke en literaire impuls in een warme en aangename sfeer!

 

Missie & Visie

Darna, het nieuwe Vlaams-Marokkaans culturenhuis, werd in 2017 opgericht na een overeenkomst tussen de Vlaamse en Marokkaanse overheid. Darna betekent letterlijk ‘ons huis’ en heeft als doel om de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Marokko te stimuleren en de Marokkaanse diaspora in Brussel en de rest van Vlaanderen actief te betrekken binnen het culturele leven en aanbod.

Onze uitvalsbasis is Brussel, al zijn we ook actief in de rest van Vlaanderen. Onze focus ligt op coproductie en een beperkte programmatie in eigen huis. Jongeren of beginnende artiesten uit diverse disciplines staan centraal. Telkens zoeken we naar formats die een link hebben met Marokko en de diaspora of een van beiden.

ONZE RESIDENTIE

DARNA verzorgt jaarlijkse residenties met als doel platformen en artiesten binnen de sociaal-culturele sector onder de aandacht te brengen. De missie van de artiest in residentie bestaat erin om ons culturenhuis te vertegenwoordigen en in de kijker te plaatsen, maar ook om er artistieke projecten en ontmoetingen te organiseren.

Mohamed Ouachen

 

Mohamed Ouachen

Kunstenaar in residentie 

Hallo, ik ben Mohamed Ouachen! Ik ben comedian, oprichter van het platform Diversité sur Scènes (Diversiteit op de podia) en initiatiefnemer van het project Brass'Art Digital Café. Ik ben artiest in residentie op uitnodiging van Mehdi Maréchal en werk sinds oktober 2018 samen met Darna aan haar culturele programma. Mijn aanwezigheid heeft tot doel kunstenaars te promoten die de diversiteit van Brussel weerspiegelen en het zogenoemde informele netwerk onder de aandacht te brengen. Brussel bruist van de artistieke projecten en initiatieven van verenigingen en ik ben blij dat Darna me carte blanche geeft om de sociaal-culturele dynamiek van alle kunstdisciplines die in Brussel of elders onstaan, in de kijker te zetten.

 

Raad van bestuur

Dirk De Clippeleir
Voorzitter

Paolo De Francesco
Bestuurslid

Rachida El-Abbd
Bestuurslid

Kamal Kharmach
Bestuurslid

Ann Overbergh
Bestuurslid

Peter Van Rompaey
Bestuurslid

Emmanuel Verraes
Bestuurslid

Hinde Oudaha
Bestuurslid

Met steun van

 

Vlaanderen - verbeelding werkt.     Marokko