Blog

VACATURE: COÖRDINATOR (M/V/X)

DARNA - VLAAMS MAROKKAANS CULTURENHUIS ZOEKT COÖRDINATOR (M/V/X)
beeld vacature
Vzw Darna (Ons Huis) werd in 2017 opgericht om de culturele uitwisseling tussen de Vlaamse en de Marokkaanse gemeenschap in Vlaanderen en Brussel te bevorderen. Gevestigd in hartje Brussel, wil Darna creatieve ideeën en artistieke plannen positieve impulsen geven. Darna speelt in op meervoudige identiteiten en het omgaan met diverse invloeden. Darna wordt gesubsidieerd door de Marokkaanse en de Vlaamse Overheid.
Vanaf 2025 wordt Darna een projectenfonds, dat jaarlijks een festival organiseert: Darna Fest. Momenteel zijn we op zoek naar een coördinator (1 VTE) of een duo coördinatoren (2 x 0,5 VTE) om dit te realiseren.

WAT IS HET TAKENPAKKET? 

 • Als coördinator sta je in voor de dagelijkse aansturing van Darna als fonds en voor de realisatie van Darna Fest. Deze twee taken kunnen door één coördinator (1 VTE) worden ingevuld, of door twee coördinatoren (2 x 0,5 VTE). Het staat je vrij voor het hele takenpakket of voor de helft ervan te solliciteren, en het staat je vrij om alleen of als duo te kandideren.
 • Als coördinator van het fonds verzamel je projectvoorstellen, je organiseert juryvergaderingen en maakt verslagen op, je zorgt voor documentatie van de projecten en je staat in voor een correcte financieel-administratieve opvolging. 
 • Als coördinator van Darna Fest geef je artistieke en productionele invulling aan het festival. Daarvoor put je onder andere uit de projecten die door het fonds worden ondersteund, om die extra zichtbaarheid te geven. 
 • Je werkt samen met en rapporteert aan het bestuursorgaan. Je rapporteert maandelijks aan de voorzitter.
 • Je stelt actieplannen op en brengt die in de praktijk. 
 • Je staat in voor de administratieve opvolging, samen met het externe boekhoudkantoor en het sociaal secretariaat.
 • Je creëert en onderhoudt netwerken van sociale en culturele partners in Vlaanderen en Brussel, in het bijzonder met de Marokkaanse gemeenschappen. 
 • Je vertegenwoordigt Darna in het brede maatschappelijke, artistieke en sociaal-culturele veld. 
 • Je onderhoudt regelmatig contact met de Vlaamse en de Marokkaanse overheden en hun administraties. 

WAT IS JE PROFIEL? 

 • Je hebt een sterke voeling met de Marokkaanse en Vlaamse cultuur in al zijn geografische en culturele verscheidenheid.
 • Je hebt ervaring in het coördineren van een organisatie, met projectmanagement en/of met het organiseren van commissiewerk.
 • Je hebt een verbindende persoonlijkheid. 
 • Je hebt ervaring in het werken in een context met verschillende culturen. 
 • Je hebt een relevant netwerk in de Vlaamse en Brusselse culturele en maatschappelijke context. 
 • Het ontdekken en stimuleren van nieuw talent passioneert je. 
 • Je hebt inzicht in de financiële en zakelijke werking van een vzw. 
 • Je bent een begeesterende communicator.
 • Nederlands is je moedertaal en je kan je vlot uitdrukken in het Frans. Kennis van het Arabisch of Amazigh is een pluspunt. 
 • Bij vzw Darna draait het om je competenties, ervaring en vaardigheden, niet om wie je bent of welke diploma’s je op zak hebt. 

WAT BIEDEN WE? 

 • Als coördinator van Darna kom je terecht in een organisatie met een unieke missie met groot maatschappelijk belang. 
 • Je krijgt artistieke en zakelijk-administratieve eindverantwoordelijkheid. 
 • Je wordt ondersteund door een gemotiveerde raad van bestuur. 
 • Tegenover je inzet en competenties staat een contract van onbepaalde duur (1 x VTE of 2 x 0,5 VTE). 
 • Je ontvangt een competitief verloningspakket (volgens PC 329.01, barema B1a) dat wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, terugbetaling woon-werk verkeer, hospitalisatie- en groepsverzekering, gsm, laptop, 13de maand.

Relevante beroepservaring wordt erkend en meegenomen in de bepaling van het loon. 

HOE SOLLICITEER JE?

Solliciteren kan tot en met 7 juni.
Je stuurt je CV en motivatiebrief in het Nederlands naar info@darnavzw.be
De eerste gesprekken zijn voorzien op 14 juni (voormiddag) en 17 juni (namiddag).

 

Volg meer nieuws via