Agenda

Expo - Abstracts

Sam Eggermont
Eggermont - Abstracts
Expo

Expo

De artistieke praktijk van kunstenaar Sam Eggermont (Gent, België) is ongedwongen divers.
Poëtische ensembles van film, fotografie, tekeningen, objets trouvés, performances en acties kenmerken het scherpzinnige en gevatte oeuvre van de afgelopen tien jaar.

Aan de basis van die ogenschijnlijke pluraliteit ligt echter een eenduidige insteek: een doorgedreven interesse in de politieke realiteit ingebed al haar fragiliteit, complexiteit en humaniteit. De cultuur-wereldgeschiedenis vormen de grote referentiekaders voor Eggermonts uiterst persoonlijke exploratie van het hier en nu.  Zo worden, via de weg van het verleden, eigentijdse proposities over oost en west aan de kaak gesteld en referentiekaders aan het diggelen gebracht. 

De tentoonstelling ‘Abstracts’ in DARNA toont ons een abstract universum van geometrische vormen, lijnen en kleurenvlakken. Het patroon, dat haar oorsprong kent in het oosten, werd binnen het westerse kunstdiscours lange tijd beschouwd als minderwaardig en decoratief, zonder enige spirituele of inhoudelijke betekenis. Dit ondanks het veelvuldige (en vaak zuiver vormelijke) gebruik ervan in de westerse cultuur met sporen tot op heden. Het papieren werk S.T., 2018 ('Ask The Angels Persepolis'), een witte afdruk van repetitief patroon van swastika’s, ooit symbool voor geluk en vrede voor diverse religies, wijst op deze eeuwenoude resonantie.

 

De reeks nieuwe schilderijen uit 2020, Abstracts, houden een genereus midden tussen een oosterse en westerse esthetiek. De geometrische vormen, lijnen en kleuren herinneren aan oosterse technieken, zoals Rorschach’s inktvlekken. Door het gebruik van olieverf op doek geeft deze exotische referentie immers al vlug ruimte voor de westerse schilderkunst. De abstracte vormen stellen vragen bij deze westerse hegemonie. In Eggermonts praktijk is de gekozen vormentaal onlosmakelijk gekoppeld aan de inhoud: de esthetische spanning en verzoening wordt hier gelinkt aan een even complexe maatschappelijke realiteit.

 

In deze recente werken fungeert de zijderoute als een centrale focus die heden en verleden, oost en west met elkaar verbindt. Eeuwenlang, was de weg de belangrijkste verbinding tussen oost en west. De handelsroute heeft enorme politieke, economische en culturele invloed gehad waarvan de gevolgen tot op heden merkbaar zijn in onze maatschappij. De realisatie van de nieuwe zijderoute (het zogenaamde Belt and Road Initiative of B&R) die in 2013 door de Chinese overheid in het leven werd geroepen, leidt op heden verder tot nog onbekende geopolitieke verschuivingen tussen oost en west.

Via een doorgedreven onderzoek naar religie, esthetica en architectuur wijst Eggermont ons op eeuwenoude resonanties tussen oost en west die omwille van politieke, economische of religieuze redenen doorheen de tijd worden weg gefilterd. Het antwoord van de kunstenaar in ‘Abstracts’ ontbreekt moedwillig – net zoals een objectieve lezing van ons globale heden onmogelijk, ontastbaar lijkt geworden. Tegenstrijdigheden worden verkend, soms verzoend. Geen luide declamaties of statements, maar subtiele suggesties en nieuwe perspectieven in een tijd van Fake News, extreme polarisatie en een complexe geopolitiek.

De expo blijft toegankelijk tot 6 november, elke werkdag tussen 10u en 17u vrij te bezoeken.