Agenda

DARNA BOOK: "Par les liens forcés du mariage"

Van Fatiha Saïdi
Miniatuurvoorbeeld

Book club

De Ambassade van het Koninkrijk Marokko en Darna nodigen u uit op dinsdag 15 oktober 2019 om 18 uur!
Afspraak bij Darna, Steenstraat 25-27, 1000 Brussel.

Wij nodigen u van harte uit op de voorstelling van het boek ‘Par les liens forcés du mariage’ in aanwezigheid van de auteur Fatiha Saïdi.
Deze ontmoeting wordt begeleid door Deborah Corten, therapeute gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling.
Het boek zal vervolgens beschikbaar zijn en te koop worden aangeboden door onze partner Passa Porta.

Fatiha Saïdi behaalde een master psychopedagogie en bekleedt al enkele jaren lang verschillende maatschappelijke en politieke functies. Van 1999 tot 2018 was ze parlementslid, senatrice, lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en schepen. Als geëngageerd feministe zet ze zich onafgebroken in voor thema's als gelijkheid en mensenrechten en wil ze de herinnering aan het verleden levendig houden.

Op dinsdag 15 oktober stelt Fatiha Saïdi ons haar tweede boek, ‘Par les liens forcés du mariage’, voor.

Het gedwongen huwelijk is een eeuwenoude praktijk die vandaag door de Verenigde Naties wordt erkend als een schending van de mensenrechten. Bij een gedwongen huwelijk worden twee mensen tegen hun wil met elkaar verbonden, meestal nog voor de leeftijd van 18 jaar.

De auteur van het boek, die zelf politica werd, koesterde als jong meisje dezelfde mooie dromen als miljoenen andere meisjes van haar leeftijd. Ze hoopte te kunnen studeren, een goede baan te vinden en verliefd te worden op een man met dezelfde idealen. Haar dromen worden echter aan diggelen geslagen door de tradities die zij zelf zo verwerpelijk vindt. Ze wordt immers zelf in de val van het gedwongen huwelijk gelokt. Uitgeput door de vele manipulaties die haar een schuldgevoel bezorgen, ondergaat zij uiteindelijk ten einde raad haar lot, nadat haar werd beloofd dat ze opnieuw zou mogen studeren en haar studies mocht afmaken. Een belofte die achteraf niet waar bleek te zijn.

Aan de hand van een vlammend betoog wil Fatiha Saïdi met dit boek laten zien hoe een eeuwenoude traditie kan blijven bestaan en evolueerde van fysiek geweld naar mentale manipulatie, die zelfs nog verraderlijker kan zijn.